środa, 26 maja 2010

Użyteczny skrypt w Powershell

Jak za pomocą skryptu powłoki Powershell skompilować pliki solution znajdujące się w bieżącym folderze i jego podfolderach? Oto skrypcik, który do tego wykorzystuję:

foreach($file in get-childitem -filter *.sln -recurse)
{
echo Kompiluje $file.FullName
\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\msbuild.exe /t:build /p:Platform="Any CPU" /v:q /nologo $file.FullName
}

Czyli skrypt doskonale nadaję się do tzw. buildAll :-)

0 komentarze: