sobota, 8 listopada 2008

Tip: Jak przyśpieszyć uruchamianie projektu?

Istnieje pewna sztuczka w Visual Studio, która pozwala za skrócenie czasu uruchamiania się i budowania projektów. Kiedy plik solution składa się z wielu projektów, wystarczy zaznaczyć, aby budowany był jedynie projekt startowy oraz jego zależności.
Tools – Options – Projects and Solutions – Build and Run i zaznaczamy Only build startup projects and dependencies on Run

0 komentarze: